Ви є тут

Економічність

 

Газобетон став найпопулярнішим матеріалом в Україні. Зараз його частка серед стінових матеріалів зростає і становить понад 70%. Він потіснив цеглу та інші традиційні стінові матеріали. На сьогоднішній день газобетон практично єдиний, з доступних, стіновий матеріал з якого можна зводити одношарові несучі стіни без додаткового утеплення у всіх регіонах України. Крім цього один квадратний метр готової стіни з газобетону значно дешевший за будь-яку іншу конструкцію стіни.

 

 

З 1 вересня 2022 року набув чинності новий ДБН В.2.6-31:2021 «Теплова ізоляція та енергоефективність будівель», положення якого підвищують вимоги мінімально допустимого значення приведеного опору теплопередачі для зовнішніх стінових огороджувальних конструкцій до Rq min=4,00 м²·К/Вт для I температурної зони та Rq min=3,50 для II температурної зони.

 

 

На практиці це означає, що зовнішні одношарові стіни з автоклавного газобетону повинні мати ширину 350 мм для блоків середньою густиною 300 кг/м³, 400 мм - для блоків середньою густиною 350 кг/м³, 500 мм – для блоків густиною 400 кг/м³, 550 мм – для блоків 500 кг/м³, щоб забезпечити нормативний приведений опір теплопередачі для I температурної зони.

 

 

Водночас, згідно п. 5.6. ДБН В.2.6-31:2021 при новому будівництві допускається зниження приведеного опору теплопередачі до рівня 80 % від Rq min при умові дотримання інших показників енергетичної ефективності будівель (в першу чергу питомого енергоспоживання будівлі при опаленні та охолодженні). Як показують розрахунки та практика застосування газобетонних блоків при будівництві енергоефективних будівель при показниках приведеного опору теплопередачі зовнішніх стін 80% від нового значення нормативу (тобто, 80%*4,00=3,2 м² ·К/Вт) це досить реально. При цьому такий опір теплопередачі (3,2 м² ·К/Вт) забезпечують зовнішні стіни з блоків автоклавного газобетону середньою густиною 300 кг/м³ при ширині 300 мм, середньою густиною 400 кг/м³ при ширині 400 мм, середньою густиною 500 кг/м³ при ширині 500 мм.

 

 

При використанні найпопулярніших раніше стінових матеріалів (цегла керамічна і силікатна, керамзитобетон, вапняк, ракушняк) цю проблему вирішити неможливо. При традиційно прийнятій товщині стіни 0,52-0,62 м, термічний опір становить лише 0,84 - 1,23 м²К/Вт, що обумовлює значну величину теплового потоку (тепловтрати) через захисну конструкцію. Неефективне також збільшення товщини стін. Для того, щоб забезпечити нормативний термічний опір, стіна повинна складати 1,2-2,5 метра при масі 1м² кладки 1150-4500 кг. Це неприйнятно як за технічними так і за економічними критеріями. Значна маса 1м² кладки є перешкодою при багатоповерховому будівництві, оскільки збільшується навантаження на перекриття, фундаменти і основи. Це призводить до збільшення витрат арматури і бетону і, як наслідок, собівартості будівлі. Застосування багатошарової стінової конструкції, в якій механічне навантаження забезпечує стіна (цегла, бетонні блоки, камені вапняку), а необхідний термічний опір забезпечують теплоізоляційні матеріали (пінополістирольні, мінераловатні та інші) не надто ефективне. Недоліком таких рішень є складність конструкції, низька продуктивність і значна вартість.

 

 

Ще одним з важливих чинників є довговічність системи утеплення та стінової конструкції. Наприклад, розповсюджена система «скріпленої теплоізоляції» (ССТ) має в Німеччині гарантійний термін експлуатації 30 років, а при низькій якості робіт, притаманній нашому будівництву, він ще скоротиться. Це означає, що за період експлуатації будівлі (100-150 років) буде проведено декілька капітальних ремонтів стінових конструкцій, що призведе до збільшення експлуатаційних та енергетичних витрат, оскільки для виробництва нових матеріалів, що застосовуються при капітальних ремонтах, також будуть витрачені енергоресурси. Отже, таке енергозбереження обернеться додатковими енерговитратами. Блоки автоклавного газобетону з маркою середньої густини 400 кг/м³ при товщині 0,375-0,5 м без додаткового утеплення забезпечують термічний опір 3,1-4,0 м² • К / Вт, що задовольняє нормативні вимоги будь-якого регіону України. Відповідно, 1 м² готової стіни з автоклавних газобетонних блоків різної товщини, включаючи кладочні та опоряджувальні роботи, дешевше за будь-яку інший конструкцію стіни (див. Табл. нище). Такі стіни використовують з різними системами опорядження: облицювання цеглою і керамічною плиткою, навісний вентильований фасад та інші. Оптимальним техніко-економічним рішенням є застосування одношарової стінової конструкції з автоклавного газобетону, опорядженою фасадною полімерцементною штукатуркою. Технологія зведення проста, з високою продуктивністю і малими витратами. Для забезпечення довговічності такої конструкції дуже важливий правильний вибір штукатурного розчину. Склад таких розчинів має розроблятися виходячи із особливостей взаємодії штукатурки з газобетонною кладкою.

 

 

Можливості застосування автоклавного газобетону D400 в одношарових стінах без утеплення при зміні нормативів ДБН В.2.6-31:2006 «Теплова ізоляція будівель»:

 

 

Середня густина блоку, кг/м³

Необхідна товщина одношарової стіни у
температурній зоні
при стандартній ширині блоку, мм

І зона: R≥4,0(м²К)/Вт

ІІ зона: R≥3,5(м²К)/Вт

300 375 300
350 400 375
400 500 400
500 - 500

 

 

Завдяки тому, що газобетон на сьогоднішній день практично єдиний, з доступних, стіновий матеріал з якого можна зводити одношарові несучі стіни без додаткового утеплення у всіх регіонах України і, відповідно, один квадратний метр готової стіни з газобетону дешевше будь-якої іншої конструкції стіни.  

 

 

 

 

 

Таблиця середніх вартостей 1 кв. м стін різних конструкцій (включно з роботою по зведенню) в Україні, що відповідають нормам опору теплопередачі R≥4,0 м²К / Вт *

 

Найменування кам'яного стінового матеріалу (виробництво Україна)

Вартість  одиниці виміру стінових   виробів, грн.

Вартість матеріалу на 1 м³ кладки (з урахуванням кладочних швів), грн.

Вартість кладочного розчину або клею на 1 м³ стіни, грн..

Вартість кладочних робіт за 1 м³, грн.

Загальна вартість 1 м³ стіни, грн.

Вартість 1 м² стіни шириною 0,38-0,4 м, грн.

Вартість 1 м² стіни шириною 0,3 м, грн.

Необхідна товщина утеплювача для зовнішньої стіни шириною 0,3-0,4 м (при нормативі R≥4,0 м²∙К/Вт), мм

Вартість 1 м² утеплювача з мінплити, грн.

Вартість 1 м² утеплювача з пінополістіролу  ПСБ-С-25, грн.

Вартість оздоблення фасаду (робота+матеріал) за 1 м², грн. 

Загальна вартість 1 м² зовнішньої стіни з утепленням мінплитою, грн. Загальна вартість 1 м² зовнішньої стіни з утепленням пінополістіролом         ПСБ-С-С25, грн.
Блоки 300 мм з газобетону    густиною 400 3100 за 1 м³ 3100 137 650 3887 - 1166 60 255 144 700 2121 2010

Блоки 400 мм з газобетону    густиною 400    

 

3100 за 1 м³

3100

137

650

3887

1555

30

128

72

700

2383 2327

Блоки 300 мм з газобетону густиною 500  

 

3100 за 1 м³

3100

137

650

3887

1166

70

298

168

700

2164 2034

Блоки 400 мм з газобетону густиною 500 

 

3100 за 1 м³

3100

137

650

3887

1555

40

170

96

700

2425 2351

Повнотіла рядова одинарна керамічна цегла

 

8,6 за 1 шт.

3388

594

850

4832

1836

140

595

336

700

3131 2872

Пустотіла  рядова керамічна цегла (формат 2NF)

 

16,8 за 1шт.

3360

396

800

4556

1731

120

510

288

700

2941 2719

Одинарна рядова силікатна цегла

 

9,7 за 1шт.

3822

530

850

5202

1977

120

510

288

700

3187 2965
Блоки 380 мм з поризованої кераміки 89 за 1 шт. 3738 268 650 4656 1769 90 382 216 700 2851 2685
Пустотілі блоки з керамзитобетону 3375 за 1 м³ 3214 324 700 4238 1610 110 468 264 700 2778 2574
*
1) З 01.09.2022 р. згідно ДБН В.2.6-31:2021 приведений опір теплопередачі для зовнішніх стін становить Rq≥4,00 м² ·К/Вт, для покриттів  опалюваних  горищ, мансард Rq≥6,00 м² ·К/Вт, для вікон Rq≥0,9 м² ·К/Вт.
2) Для мінімізації тепловитрат будинку треба забезпечувати не тільки норматив для зовнішніх стін, а й якісно утеплювати дах (повинен в 1,5 рази бути тепліший зв стіни) та встановлювати енергоефективні вікна.
3) Зовнішні стіни з Rq≥3,3 м² ·К/Вт взмозі забезпечувати діючі нормативні вимоги з питомого енергоспоживання будівлі при опаленні та охолодженні, які є головними показниками енергоефективності будівель.
4) Нові вимоги ДБН згідно ЗУ "Про енергетичну ефективність будівель" не стосується приватних будинків, а також будівельних проектів, які пройшли експертизу до 01.09.2022р.