Ви є тут

Про газобетон

Автоклавний газобетон (за термінологією ніздрюватий бетон автоклавного тверднення) - це штучний камінь, з рівномірно розподіленими по всьому об'єму (в межах 75-85%), заповненими повітрям порами. Завдяки пористій структурі газобетон має низьку густину і теплопровідність. Автоклавна обробка дозволяє отримати стабільні у часі фізико-механічні властивості матеріалу.

 

Ніздрюватий бетон характеризується наступними основними фізико-механічними характеристиками, що впливають на експлуатаційні властивості виробів і побудованих з них огороджувальних конструкцій:

 • марка середньої густини бетону - визначається за об'ємом заповнених повітрям пор, чим менша густина бетону, тим більшу кількість пор він містить і навпаки. В наслідок цього, чим нижча густина газобетону, тим вища його теплоізоляційна властивість. Густина газобетону вимірюється  в кг/м3. Позначається латинською літерою D.
 • клас бетону за міцністю на стиск - чисельно дорівнює гарантованій міцності бетону в МПа, із забезпеченням 0,95. При цьому потрібно враховувати коефіцієнт необхідної міцності бетону, що залежить від партійного (внутрішньосерійного) коефіцієнта варіації міцності бетону конкретного виробника. Міцність бетону в першу чергу залежить від рецептури його виготовлення, ступеня помелу вхідної сировини, режимів автоклавування, тощо. І тільки за інших рівних умов міцність газобетону залежить від його густини. Фактична міцність газобетону вимірюється в МПа або кгс/см2. Клас міцності позначається латинською літерою В.
 • марка морозостійкості - показник якості бетону, що характеризує здатність зберігати фізико-механічні властивості при багаторазовому впливі поперемінного заморожування у повітрі і відтавання над водою. Чисельно дорівнює встановленій дослідним шляхом кількості циклів поперемінного заморожування і відтавання. Позначається латинською літерою F.

Саме ці, наведені вище, характеристики кожен виробник зобов'язаний підтверджувати сертифікатом відповідності на свою продукцію, а також вказувати в паспорті якості виробів і на маркувальній етикетці піддону. Крім основних показників, ніздрюватий бетон характеризується такими властивостями, як:

 • усадка при висиханні - показник якості бетону, що характеризує деформаційні властивості матеріалу, або його здатність змінювати свій об'єм без впливу зовнішніх навантажень через вологообмінні процеси між бетоном і навколишнім середовищем. Згідно вимог будівельної нормативної бази України, усадка автоклавного газобетону не повинна перевищувати 0,5 мм /п.м. кладки. Для порівняння, у неавтоклавних пінобетонів цей показник не повинен перевищувати 3,0 мм/п.м. кладки.
 • модуль пружності - показник якості бетону, що характеризує деформаційні властивості матеріалу, або його здатність змінювати свій об'єм під дією зовнішнього навантаження. Визначається початковим модулем пружності Еb, який вимірюється в МПа або кгс/см2. Чим вища густина і клас бетону за міцностю на стискання, тим більший початковий модуль пружності.
 • паропроникність - показник якості бетону, що характеризує здатність матеріалу пропускати або затримувати водяну пару. Паропроникність ніздрюватого газобетону при інших рівних умовах залежить від його густини. Чим нижче густина, тим вище паропроникність. Паропроникність характеризується коефіцієнтом µ який вимірюється в [мг/(м•год•Па)].
 • теплопровідність - показник якості бетону, що характеризує здатність матеріалу передавати тепло від однієї своєї ділянки до іншої в наслідок теплового руху молекул. Теплопровідність ніздрюватого бетону здебільшого  залежить від його густини і вологості - чим нижча густина і вологість, тим нижча теплопровідність. Теплопровідність характеризується коефіцієнтом λ, який вимірюється [Вт/(м•K)]. У теплотехнічних розрахунках використовують розрахункові значення коефіцієнтів теплопровідності ніздрюватого газобетону, визначені при рівноважній експлуатаційній вологості.
 • теплоємність - показник якості бетону, що характеризує здатність матеріалу акумулювати теплову енергію. Оцінюється питомою теплоємністю С0, яка вимірюється в [Дж /(кг•K)]. Питома теплоємність ніздрюватого газобетону в сухому стані становить 0,84 кДж/(кг•К). В умовах експлуатації при вологості 4-5% теплоємність газобетону становить 1,0 - 1,1 кДж/(кг•К).
 • сорбційна вологість - показник якості бетону, що характеризує здатність матеріалу поглинати водяну пару з навколишнього середовища. Цей показник залежить від густини ніздрюватого бетону і величини відносної вологості повітря у приміщенні. Для густини 400-500 кг/м3 сорбційна вологість газобетону при відносній вологості повітря 60% становить близько 4%, при відносній вологості 80% - близько 5-6%, при відносній вологості 100% - близько 13-15% за масою.
 • експлуатаційна (рівноважна) вологість - що встановилася у товщі огороджувальної конструкції з автоклавного газобетону впродовж двох років експлуатації будівлі. Цей показник характеризується сорбційною вологістю матеріалу і, в першу чергу, залежить від відносної вологості повітря усередині приміщення, а також від паропроникності зовнішнього опорядження стіни. Для сухого, нормального і вологого режиму експлуатації приміщення, рівноважна вологість газобетону становить 4% за масою, для мокрих приміщень - 6% за масою. Саме ця вологість і враховується при теплотехнічному розрахунку огороджувальних конструкцій із газобетону.
 • відпускна вологість - вологість ніздрюватого газобетону після його виготовлення. Цей показник не впливає на рівноважну вологість газобетону і враховується при підрахунку транспортної ваги готової продукції. Як правило, цей показник індивідуальний для конкретного виробника і в середньому складає близько 25-35% у масі бетону.