Вы здесь

Звіт про науково-дослідну роботу "Дослідження зміни вологості конструкційно-теплоізоляційного ніздрюватого бетону при експлуатації огороджувальних конструкцій"

Мета роботи: дослідити кінетику вологопереносу в одношарових огороджувальних конструкціях з ніздрюватого бетону; визначити швидкість зниження вологості стіни від початкової (40 % за масою) до рівноважної.