Ви є тут

Проєкт постанови Кабміну «Про затвердження Системи оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції» винесли на обговорення з громадськістю

Дата: 
2.12.2020

 

Відповідно до норм законодавства Європейського Союзу (Регламенту (ЄС) №305/2011) та українського законодавства, яким імплементовано цей регламент в національне законодавство (Закон України «Про надання будівельної продукції на ринку» (далі – Закон)) будівельна продукція може розміщатися виробником на ринку лише за умови складанням ним декларації показників будівельної продукції (далі – декларація) та нанесення знака відповідності. Цим виробник бере на себе відповідальність щодо відповідності обов’язковим вимогам щодо такої продукції, встановленим законодавством та іншими технічними регламентами.

 

При цьому декларування показників будівельної продукції здійснюється виробником на підставі оцінювання стабільності експлуатаційних характеристик (виробничого контролю) за результатами проведених випробувань відібраних контрольних зразків будівельної продукції з метою перевірки відповідності суттєвих характеристик продукції вимогам, встановленим законодавством та іншими технічними регламентами.

 

Наразі в Україні системи оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції, що відповідають європейським, відсутні.

 

Таким чином, виробники не матимуть змоги здійснювати ефективний виробничий контроль якості будівельної продукції, а імпортери та розповсюджувачі продукції – не матимуть можливості вводити будівельну продукції в обіг, щодо якої виробник здійснив оцінку та перевірку стабільності її показників на основі актів Європейського Союзу.

 

Проєктом акта пропонується затвердити Системи оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції, відповідно до яких виробником здійснюється декларування експлуатаційних характеристик будівельної продукції.

 

 

 

ПРОЕКТ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 2020 р. №______

Київ

 

 

Про затвердження Системи оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції

 

Відповідно до абзацу третьогопідпункту 1 пункту 4 розділу VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про надання будівельної продукції на ринку» Кабінет Міністрів України постановляє:

 

 1. Затвердити Системи оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції, що додається.
 2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2023 року.

 

Прем’єр-міністрУкраїни  ____________ Д.ШМИГАЛЬ

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від ____ _________ 2020 р. № ______

 

 

СИСТЕМИ ОЦІНКИ ТА ПЕРЕВІРКИ СТАБІЛЬНОСТІ ПОКАЗНИКІВ БУДІВЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ

 

1. Система 1+

При застосуванні Системи 1+ для декларування показників будівельної продукції, пов’язаних з її суттєвими експлуатаційними характеристиками:

 

 

1) виробник виконує:

 • виробничий контроль на підприємстві;
 • подальші випробування зразків, відібраних на підприємстві, відповідно до встановленого плану випробувань;

2) призначений орган з оцінки відповідності видає, відмовляє у видачі, призупиняє, скасовує або обмежує дію документа про відповідність стабільності показників будівельної продукціїна основі:

 • випробування (включаючи відбір зразків), розрахунків, табличних значень або описової документації продукції;
 • первинної перевірки виробничого підприємства та виробничого контролю на підприємстві;
 • безперервного нагляду, оцінки та аналізу виробничого контролю на підприємстві;
 • випробування зразків, відібраних на виробничому підприємстві або на складі виробника перед розміщенням виробу на ринку.

 

 

2. Система 1

При застосуванні Системи 1 для декларування показників будівельної продукції, пов’язаних з їїсуттєвимиексплуатаційнимихарактеристиками :

1) виробник виконує:

 • виробничий контроль на підприємстві;
 • подальші випробування зразків, відібраних на підприємстві, відповідно до встановленого плану випробувань;

2) призначений орган з оцінки відповідності видає, відмовляє у видачі, призупиняє, скасовує або обмежує дію документа про відповідність стабільності показників будівельної продукціїна основі:

 • випробування (включаючи відбір зразків), розрахунків, табличних значень або описової документації продукції;
 • первинної перевірки виробничого підприємства та виробничого контролю на підприємстві;
 • безперервного нагляду, оцінки на аналізу виробничого контролю на підприємстві.

 

 

3. Система 2+.

При застосуванні Системи 2+для декларування показників будівельної продукції, пов’язаних з її суттєвимиексплуатаційними характеристиками:

1) виробник виконує:

 • оцінку показників будівельної продукції на основі випробування (включаючи відбір зразків), розрахунків, табличних значень або описової документації продукції;
 • виробничий контроль на підприємстві;
 • подальші випробування зразків, відібраних на підприємстві, відповідно до встановленого плану випробувань;

2) призначений орган з оцінки відповідності видає, відмовляє у видачі, призупиняє, скасовує або обмежує дію документа про відповідність виробничого контролю на підприємстві на основі:

 • первинної перевірки виробничого підприємства та виробничого контролю на підприємстві;
 • безперервного нагляду, оцінки на аналізу виробничого контролю на підприємстві.

 

 

4. Система 3

При застосуванні Системи 3 для декларування показників будівельної продукції, пов’язаних з її суттєвими експлуатаційними характеристиками:

1) виробник виконує виробничий контроль на підприємстві;

2) акредитована випробувальна лабораторія виконує оцінку показників будівельної продукції на основі випробування (на основі зразків, відібраних виробником), розрахунків, табличних значень або описової документації продукції.

 

 

5. Система 4

При застосуванні Система 4 для декларування показників будівельної продукції, пов’язаних з її суттєвимиексплуатаційними характеристиками:

1) виробник виконує:оцінку показників будівельної продукції на основі випробування, розрахунків, табличних значень або описової документації продукції;

виробничий контроль на підприємстві;

2) для призначеного органу сертифікації завдань немає.

 

 

__________________________