Ви є тут

Проєкт постанови Кабміну «Про затвердження Переліку категорій будівельної продукції» винесли на обговорення з громадськістю

Дата: 
1.12.2020

 

Відповідно до норм законодавства Європейського Союзу (Регламенту (ЄС) №305/2011) та українського законодавства, яким імплементовано цей регламент в національне законодавство (Закон України «Про надання будівельної продукції на ринку» (далі – Закон)) будівельна продукція може розміщатися виробником на ринку лише за умови складанням ним декларації показників будівельної продукції (далі – декларація) та нанесення знака відповідності. Цим виробник бере на себе відповідальність щодо відповідності обов’язковим вимогам щодо такої продукції, встановленим законодавством та іншими технічними регламентами.

 

При цьому декларування показників будівельної продукції здійснюється виробником на підставі оцінювання стабільності експлуатаційних характеристик (виробничого контролю), яке своєю чергою проводиться відповідно до національних стандартів для цілей застосування Закону (далі – національні стандарти) для певної продукції.

 

Разом із тим є будівельна продукція (нова, інноваційна продукція), яка не охоплена або не повністю охоплена національними стандартами, а отже, для такої продукції відсутні відповідні (стандартизовані) системи та процедури оцінювання стабільності експлуатаційних характеристик.

 

Для таких випадків законодавством передбачено процедуру визначення відповідними органами (органами з визначення технічної прийнятності будівельної продукції) прийнятності продукції (із застосування європейських або за їх відсутності – розробленням відповідних національних документів) та складання висновку про технічну прийнятність продукції. Такий висновок міститиме документальне оформлення визначених показників, пов’язаних з суттєвими експлуатаційними характеристиками такої продукції. Надалі відповідно до зазначеного висновку виробником проводиться оцінювання стабільності експлуатаційних характеристик (виробничий контроль), складається декларація та будівельна продукція надається на ринок.

 

Наразі в Україні перелік категорій будівельної продукції, щодо якої можуть розроблятися національні документи з визначення прийнятності для розміщення такої продукції на ринку, відсутній. Таким чином, відсутня можливість застосування на ринку України нової, інноваційної будівельної продукції.
 

 

Газобетон зазначений у категорії під номером 1.