Ви є тут

Міжнародна науково-практична конференція "Стійке житло і людські поселення"

Дата: 
22.05.2019

 

 

з 20 по 24 травня 2019 року на базі відпочинку "Хвиля", що розташована у Світловодському районі, Кіровоградської області проходить VIII Міжнародна науково-практична конференція "Стійке житло і людськи поселення". Організатори конференції: Міністерство освіти і науки України, ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», ДП "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій", Словацький технологічний університет в Братиславі, Академія будівництва України, Україно-американська асоціація працівників вищої школи.

 

Конференція спрямована на розробку Неурядової національної Програми "Створення високотехнологічних соціоекокомплексів в Україні на основі концепції збалансованого (стійкого) розвитку». Програму розроблено на основі аналізу тенденцій розвитку процесів глобалізації і ролі України в світовому розподілі праці, принципів сталого розвитку, характеристики сучасного постіндустріального інформаційного суспільства («суспільства знань»), формування «національної ідеї», досвіду існування на території України стародавніх культур, сучасних технологій природного землеробства, вивчення світового досвіду існування екопоселень, інноваційних енергоефективних, будівельних та інформаційних технологій.

 

Всеукраїнську асоціацію виробників автоклавного газобетону представив голова НКР ВААГ Бринзін Є.В. з доповіддю "Теорія та практика використання автоклавного газобетону".

 

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ

 

1. Актуальні проблеми глобалізації і роль України у світовому розподілі праці. Збалансований (стійкий) розвиток України, законодавча та нормативна база для забезпечення стійкого розвитку. Складові інноваційного розвитку та їх взаємодія: «Наука – освіта – виробництво – влада - громадянське суспільство». Аграрний сектор і будівництво – пріоритети розвитку регіонів.

 

2. Проблеми оцінки, збереження і відтворення природно-ресурсного потенціалу України, як життєвого і виробничого середовища. Екологія довкілля. Еніодослідження. Медико-біологічні аспекти здорового способу життя. Соціальні аспекти організації екокомплексів. Соціокультурні моделі українського села в XXI столітті. Досвід проектування, створення та експлуатації екокомплексів.

 

3. Інноваційні аграрні технології. Організація виробничої діяльності в аграрних екокомплексах. Органічне землеробство та технології вирощування екологічно чистих продуктів рослинництва та тваринництва.

 

4. Житлова проблема і шляхи її вирішення. Тенденції розвитку житлового будівництва в Україні. Доступне житло. "Зелене будівництво". Проектування житлових будівель з врахуванням їх життєвого циклу, параметрів комфортності, екологічності, економічності.

 

5. Нові архітектурно-конструктивно-технологічні системи будівництва малоповерхових житлових будівель із місцевих матеріалів. Технології енергоефективного та пасивного будівництва. Будинки із використанням дерев'яного каркасу, органічних утеплювачів. Будинки із соломи. Будинки із глинобетону. Будинки на воді. Заглиблені будівлі.

 

6. Енергоефективність будівель. Інженерні системи забезпечення мікроклімату та комфортних умов для людини з використанням відновлювальних джерел енергії. Сучасні аерокосмічні технології моніторингу довкілля. Технології утилізації відходів життєдіяльності людини. Водопідготовка, очищення стічних вод.

 

Савицький М.В.  д.т.н., проф., ректор ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», голова комітету

та Бринзін Є.В. к.т.н., голова НКР ВААГ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бринзін Є.В. к.т.н., голова НКР ВААГ з доповіддю "Теорія та практика використання автоклавного газобетону.