Ви є тут

Компанія ТОВ «ЮД К» підтвердила відповідність вимогам системи менеджменту якості ISO 9001:2015

Дата: 
1.02.2018

 

Компанія ТОВ «ЮД К» підтвердила відповідність вимогам системи менеджменту якості ISO9001:2015. Починаючи від 2014 року, щорічно ТОВ «ЮД К» проходить аудит, згідно з вимогами стандарту ISO 9001:2008. Однак цього року сертифікаційний аудит був особливо відповідальним у зв'язку з переходом на нову версію стандарту ISO 9001:2015. Основний акцент нової версії - менеджмент ризиків і можливостей. Стандарти ISO охоплюють різні аспекти, пов'язані з управлінням якостіпродукції та послуг. Отримання сертифікату ISO 9001:2015 є своєрідним атестатом зрілості компанії. Така сертифікація не є обов'язковою, будь-яка компанія, незалежно від напрямку своєї діяльності може її отримати. Критерії стандартів ІСО містять рекомендації для організацій, які хочутьщоб їх продукт відповідав вимогам замовника, а якість постійно поліпшувалося.

 

В основі управління якістю лежить 7 принципів:

  • 1. Орієнтація на споживача. Основний напрямок менеджменту якості полягає в забезпеченні виконання вимог споживача і в прагненні перевищити його очікування.
  • 2. Лідерство. Лідери на всіх рівнях організації забезпечують єдність цілей і напрямів розвитку і створюють умови, в яких люди опиняються втягнутими в досягнення цілей організації в напрямку якості.
  • 3. Залучення людей. Для організації життєво важливо, щоб всі співробітники були компетентними, мали необхідні повноваження і були залучені до створення цінностей.
  • 4. Процесний підхід. Послідовно отримані і передбачені результати досягаються більш результативно і ефективно, коли таку діяльність розглядають як взаємодію процесів, які функціонують як узгоджена система, і керують діяльністю як такими взаємодіючими процесами.
  • 5. Покращення. Успішна організація постійно націлена на поліпшення.
  • 6. Прийняття рішень на підставі свідчень. Рішення, прийняті у результаті аналізу і оцінювання даних і інформації, дозволяють з більшою ймовірністю досягати бажаних результатів.
  • 7. Менеджмент взаємин. Для забезпечення сталого успіху організації управляють своїми взаєминами із зацікавленими сторонами, такими, наприклад, як постачальники.

 

На сьогоднішній день більше мільйона компаній в 170 країнах світу сертифіковані згідно ІСО 9001. Така популярність стандарту обумовлена його актуальністю для сучасних економічних умов. Сертифікат ISO 9001:2015 характеризує компанію як символ надійності, стійкості і довіри.