Ви є тут

СЕМІНАР "БУДІВНИЦТВО В СЕЙСМІЧНИХ РАЙОНАХ УКРАЇНИ"

Дата: 

14.09.2015

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА

 ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО

„ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ

IНСТИТУТ БУДIВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦIЙ”

(ДП НДIБК)
 
 
НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР

«БУДІВНИЦТВО В СЕЙСМІЧНИХ РАЙОНАХ УКРАЇНИ»

18-19 ВЕРЕСНЯ 2015 РОКУ

ОДЕСА 2015

 

 

 

 

       Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Академія будівництва України, ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» (ДП НДІБК), Одеська державна академія будівництва та архітектури, Інститут геофізики імені C.I. Суботіна Національної академії наук України, Українська Асоціація сейсмостійкого будівництва, Київський Національний університет будівництва і архітектури (КНУБА) проводять 14 – 18 вересня 2015 р. в місті Одесі Десяту ювілейну Всеукраїнську науково-технічну конференцію "Будівництво в сейсмічних районах України".

         На конференції передбачається обговорення проблем проектування, будівництва та реконструкції будівель і споруд в сейсмонебезпечних районах України на досвіді застосування введеного в дію ДБН В.1.1–12: 2006 “Будівництво в сейсмічних районах України” та вимог положень нової редакції ДБН В.1.1-12:2013, затвердженої Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України в 2013 році.

         В рамках конференції планується провести науково-практичний семінар із підвищення кваліфікації інженерів за спеціальністю: «Проектування та будівництво в сейсмічних районах та в складних інженерно-геологічних умовах України з урахуванням вимог ДБН В.1.1-12:2014 і Єврокоду 8 (EN1998-1)». Семінар проводиться як комплекс заходів, що сприяють підвищенню якості проектних рішень будівель та споруд, їх будівництва, реконструкції та експлуатації в сейсмічних районах України.

 

ПРОГРАМА науково-практичного семінару щодо підвищення кваліфікації за спеціальністю «Проектування та будівництво в сейсмічних районах та в складних інженерно - геологічних умовах України з урахуванням вимог ДБН В.1.1-12:2014 і Єврокода 8 (EN 1998-1)»

Науковий керівник семінару:   Перший заступник директора ДП НДІБК з наукової роботи, д.т.н., проф. Немчинов Юрій Іванович

 

18.09.2015 р. П’ятниця

 

 9.00-10.00    Реєстрація учасників семінару

 

10.00-10.10    Відкриття семінару
Фаренюк Геннадій Григорович, д. т. н., директор Державного підприємства «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» (ДП НДІБК)

 

10.10-10.40    Лекція: «Розвиток нормативної бази будівельної галузі України та  завдання взаємодії з документами Єврокода»
Барзилович Д.В., начальник управління технічного регулювання та науково-технічного розвитку Мінрегіонбуду України, 
Тарасюк В.Г., к. т. н., заступник директора ДП НДІБК з наукової та науково-методичної роботи

 

10.40-11.20    Лекція: «Основні положення ДБН В.1.1-12:2014 «Будівництво в сейсмічних районах України з урахуванням вимог ЕN 1998-1 (Єврокод 8)»
Немчинов Ю.І., д.т.н., проф., перший заступник директора ДП НДІБК з наукової роботи 

11.20-12.10    Лекція: «Сейсмічна небезпека в Україні. Сучасний стан»
Кендзера О.В., к. ф.-м. н., заступник директора інституту геофізики ім. Субботіна НАН України

 

12.10-13.35    Лекція: «Врахування особливості складних інженерно-геологічних умов при проектуванні та будівництві в сейсмічних районах України»
Слюсаренко Ю.С., к.т.н., заступник директора ДП НДІБК з наукової роботи
Мелашенко Ю.Б., к. т. н,  в. о. завідувача відділу ДП НДІБК

 

12.35-13.00    Резервна година

    
13.00-14.00    Перерва на обід

    
14.00-14.45    Лекція: «Особливості застосування ДБН В. 1.1-12:2014 «Будівництво в сейсмічних районах України» при проектуванні гідротехнічних і транспортних споруд» 
Єгупов К.В.,  д.т.н.., проф., завідувач кафедри Одеської державної академії будівництва і архітектури
Якушев Д.І., старший викладач кафедри Одеської державної академії будівництва і архітектури

 

14.45-15.30    Лекція: «Визначення сейсмічних навантажень на будівлі та споруди по
ДБН В.1.1-12:2014 та Єврокод 8» 
Мар’єнков М.Г., д.т.н., в.о. завідувача відділу ДП НДІБК
Бабік К.М., к.т.н., в.о.  завідувача лабораторії ДП НДІБК

 

15.30-16.15    Лекція: «Сейсмозахист будівель і споруд. Проектування систем сейсмоізоляції»
Мар’єнков М.Г., д.т.н., в.о. завідувача відділу ДП НДІБК
Бабік К.М., к.т.н., в.о.  завідувача лабораторії ДП НДІБК

 

16.15-17.00    Лекція: «Особливості проектування залізобетонних конструкцій з врахуванням вимог ДБН В.1.1-12:2014 «Будівництво в сейсмічних  районах України»
Бамбура А.М.,   д.т.н., завідувач відділу ДП НДІБК

 

     
17.00-17.45    Лекція: «Захист споруд і конструкцій пошкоджених пожежею після  землетрусу» 
Поклонський В.Г.,к.т.н., завідувач лабораторії ДП НДІБК
Фесенко О.А.., к.т.н., в.о. старшого наукового співробітника ДП НДІБК

 

    
19 вересня  2015 р.    Субота

 

10.00-10.30    Лекція: «Вдосконалення процесу підготовки і перепідготовки фахівців з сейсмостійкого будівництва на основі науково-практичної діяльності»
Дорофеев В.С,  д.т.н. проф., завідувач кафедри ОДАБА; 
Єгупов К.В.,  д.т.н.., проф., завідувач кафедри ОДАБА.

 

10.30-12.00    Лекція: «Програмна реалізація вимог СНиП II-7-81* і ДБН В.1.1-12:2014 «Будівництво в сейсмічних районах України» в програмному комплексі «ЛІРА-Windows»
Городецький О.С., д.т.н., проф.

 

12.00-12.30    Лекція: « Нормативні вимоги до конструктивних рішень будівель  та споруд по ДБН В.1.1-12:2014 «Будівництво в сейсмічних районах  України»
Хавкін О.К., к.т.н.

 

12.30-13.00    Лекція: «Вимоги щодо забезпечення стійкості схилів при проектуванні будівель і споруд в сейсмічних районах»
Калюх Ю.І.  д.т.н., проф.,  завідувач лабораторії ДП НДІБК    

 

13.00-14.00    Перерва на обід

 

14.00-14.30    Лекція: «Визначення сейсмічних навантажень на  будівлі і споруди по СНиП II-7-81* і  ДБН В.1.1-12:2014»
Сорока М.М., к.т.н., завідувач лабораторії ДП НДІБК

 

14.30-15.00    Лекція: «Гідротехнічне будівництво в складних інженерно - геологічних 
і сейсмічних умовах і вимог ДБНВ.2.4-3 – 2010, ДБНВ.2.4-20-2015»
Шумінський В.Д., к.т.н., доцент провідний науковий співробітник ДП НДІБК    

 

15.00-15.30    Лекція: «Результати обстежень ряду будівель та споруд і  рекомендації щодо підвищення їх сейсмостійкості за результатами  виконаних досліджень»
Крітов В.О., к.т.н., завідувач відділу ДП НДІБК  

 

15.30-16.00    Лекція: «Проблеми захисту територій від підтоплення в сейсмічних районах»
Дмитрієв Д.А., к.т.н., провідний науковий співробітник ДП НДІБК

 

16.00-16.30    Лекція: «Будівництво в сейсмічних районах України будівель і споруд зі стінами із цегли і великорозмірних блоків»
Шеховцов І.В., к.т.н., доцент Одеської державної академії будівництва і архітектури
Петраш С.В., к.т.н., доцент Одеської державної академії будівництва і архітектури

 

16.30-17.00    Лекція: «Економічні питання сейсмостійкого будівництва»
Івлєва Н.П., к.е.н., завідувач відділу ДП НДІБК  

 

17.00 – 17.30    Демонстрація відеофільмів щодо випробувань будівель на сейсмічні впливи

 

17.30 – 18.00     Закриття семінару та видача посвідчень про підвищення кваліфікації