Ви є тут

З 1 вересня 2022 року набувають чинності 25 державних будівельних норм

Дата: 

1.09.2022

 

 

З 1 вересня 2022 року набувають чинності 25 державних будівельних норм, з яких 11 – зміни до чинних будівельних норм, 14 – нові ДБН.

 

 

Серед них, зокрема і ДБН В.2.6-31:2021 «Теплова ізоляція та енергоефективність будівель», положення якого підвищують вимоги мінімально допустимого значення приведеного опору теплопередачі для зовнішніх стінових огороджувальних конструкцій до Rq min=4,00 м2 ·К/Вт для I температурної зони та Rq min=3,50 для II температурної зони.

 

 

На практиці це означає, що зовнішні одношарові стіни з автоклавного газобетону повинні мати ширину 375 мм для блоків густиною D300, 500 мм – для блоків густиною D400, 550 мм – для блоків D500, щоб забезпечити нормативний приведений опір теплопередачі для I температурної зони.

 

 

Водночас, згідно п. 5.6. ДБН В.2.6-31:2021 при новому будівництві допускається зниження приведеного опору теплопередачі до рівня 80 % від Rq min при умові дотримання інших показників енергетичної ефективності будівель (в першу чергу питомого енергоспоживання будівлі при опаленні та охолодженні). Як показують розрахунки та практика застування газобетонних блоків при будівництві енергоефективних будівель при показниках приведеного опору теплопередачі зовнішніх стін 80% від нового значення нормативу (тобто, 80%*4,00=3,2 м2 ·К/Вт) це досить реально. При цьому такий опір теплопередачі (3,2 м2 ·К/Вт) забезпечують зовнішні стіни з блоків автоклавного газобетону густиною D300 при ширині 300 мм, густиною D400 при ширині 400 мм, густиною D500 при ширині 500 мм.