You are here

Зелена книга "Системний перегляд якості державного регулювання надання будівельної продукції на ринок"

АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ: Барзилович Д., Буравченко С., Лагунова І., Дмитрук О., Середюк С., Підгорецький Ю.

 

Будівництво – комплексна галузь економіки, кінцевим продуктом якої є об’єкти нерухомості (будівлі та споруди). Разом з тим, складовою галузі традиційно вважається промисловість, що виготовляє будівельну продукцію (будівельні матеріали, вироби та їх комплекти). Будівельна продукція потрапляє на ринок за визначених законодавством умов і підлягає контролю та ринковому нагляду. Із загалу будівельної продукції на ринку проєктувальники та підрядники обирають таку, що придатна до застосування у споруді, що проєктується/будується, керуючись основними вимогами до будинків і споруд та визначеними у деклараціях показників суттєвими експлуатаційними характеристиками.

 

Чітке структурування вимог, взаємоузгодженість нормативної бази щодо будівель і споруд та будівельної продукції, дієвість механізму надання будівельної продукції на ринок визначають будівництво як комплексну галузь економіки. У цій Зеленій книзі розглядаються умови надання на ринок будівельної продукції, визначені ЗУ «Про надання будівельної продукції на ринку». Закон імплементує у національне законодавче поле Регламент (ЄС) № 305/2011 Європейського парламенту та Ради від 9 березня 2011 року, що встановлює гармонізовані умови для розміщення на ринку будівельної продукції та скасовує Директиву Ради 89/106/ЕЕС1 (або - CPR), що одночасно розв’язує дві нагальні для України задачі: ‹ запровадження дієвого механізму щодо надання на ринку будівельної продукції, запуск ринкового нагляду та зменшення кількості недоброякісної продукції; ‹ виконання зобов’язань, визначених Угодою Україна-ЄС. Виходячи з зобов’язань нашої держави та нагальної потреби упорядковування ринку будівельної продукції в Україні терміни впровадження закону жорстко обмежені.

 

 

Метою цієї Зеленої книги є формування комплексного бачення предмету розгляду, ознайомлення стейкхолдерів із особливостями регулювання ринку будівельної продукції, а також аналіз проблем та ризиків та пропозиції щодо їх вирішення.

 

Завантажити: Зелена Книга.pdf 7mb